Số / Ký hiệu: 603-BHXH-QLT
Trích yếu: 603/BHXH-QLT Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh
Lĩnh vực:
Văn bản chỉ đạo của ngành
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
603-BHXH-QLT: 603/BHXH-QLT Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện
Nội dung trong tệp đính kèm