Số / Ký hiệu: 207-KB-BHXH
Trích yếu: 207/KB-BHXH Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày có hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
207-KB-BHXH: 207/KB-BHXH Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm