Số / Ký hiệu: 02-TB-BHXH
Trích yếu: 02/TB-BHXH Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
02-TB-BHXH: 02/TB-BHXH Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang
Nội dung trong tệp đính kèm