Số / Ký hiệu: 1646-BHXH-GDBHYT
Trích yếu: 1646/BHXH-GDBHYT Về việc không thực hiện đóng dấu kiểm tra trong giám định BHYT
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1646-BHXH-GDBHYT: 1646/BHXH-GDBHYT Về việc không thực hiện đóng dấu kiểm tra trong giám định BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm