Số / Ký hiệu: 25-2018-QH14
Trích yếu: 25/2018/QH14 Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Loại văn bản:
Luật – pháp lệnh
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
25-2018-QH14: 25/2018/QH14 Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Nội dung trong tệp đính kèm
25-2018-QH14Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF