Số / Ký hiệu: 828-QD-BHXH
Trích yếu: 828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
828-QD-BHXH: 828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN