Số / Ký hiệu: 115-2015-ND-CP
Trích yếu: 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
115-2015-ND-CP: 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nội dung trong tệp đính kèm