Danh sách điểm thu, đại lý thu

02/04/2018 10:28 AM


STT Khối/ Loại hình Đại lý thu Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ
I UBND xã  
1 Thành phố Hà Giang  
1.1 UBND P. Nguyễn Trãi Hoàng Thị Thanh Chà 0911034599 Tổ 8 P. Nguyễn Trãi TP Hà Giang T. Hà Giang
1.2 UBND P. Quang Trung Lê Thị Kim Liên 0984370832 Tổ 7 P. Quang Trung TP Hà Giang T. Hà Giang
1.3 UBND Xã. Ngọc Đường Lưu Thị Liên 01255722970 Thôn Sơn Hà P. Ngọc Hà TP Hà Giang T.Hà Giang
1.4 UBND P. Minh Khai Trần Thị Quỳnh 01699085258 Tổ 18 P. Minh Khai TP Hà Giang T.Hà Giang
2 Huyện Vị Xuyên  
2.1 UBND Xã Đạo Đức  Nguyễn Thị Giang 0944541666 Làng Cúng  Xã Đạo Đức  H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.2 UBND TT Việt Lâm   Nguyễn Thị Tâm 01679172999 Tổ 6  TT Việt Lâm   H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.3 UBND Xã Việt Lâm   Nguyễn Thị Huyền 01687255999 Thôn Hát  Xã Việt Lâm   H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.4 UBND TT Vị Xuyên   Mai Xuân Đông 0942783784 Tổ 7  TT Vị Xuyên   H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.5 UBND Xã Trung Thành  Triệu Thị Quê 02193506063 Thông Chang  Xã Trung Thành  H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.6 UBND Xã Ngọc Linh   Ngô Thị Chương 0888244699 Thôn Khuổi Vài Xã Ngọc Linh   H. Vị Xuyên T.Hà Giang
2.7 UBND Xã Tùng Bá   Hoàng Văn Cường 0944714952 Thôn Hồng tiến  Xã Tùng Bá   H. Vị Xuyên T.Hà Giang
3 Huyện Bắc Quang  
3.1 UBND TT Việt Quang Đặng Thị Như Trang 0915997589 Tổ 6  TT Việt Quang H. Bắc quang T.Hà Giang
3.2 UBND TT Việt Quang Phạm Văn Huỳnh 0915869995 Tổ 6  TT Việt Quang H. Bắc quang T.Hà Giang
3.3 UBND TT Vĩnh Tuy Nguyễn Thị Chúc 0978746983 Thôn Phố Mới  TT Vĩnh Tuy H. Bắc quang T.Hà Giang
3.4 UBND Xã Hùng An Đỗ Thị Thùy Dung 0914096116 Thôn Hùng Thắng Xã Hùng An H. Bắc quang T.Hà Giang
3.5 UBND Xã Tân Quang Hà Đức Đình 0985872094 Thôn Vinh Quang  Xã Tân Quang H. Bắc quang T.Hà Giang
3.6 UBND Xã Tân Thành Nguyễn Ngọc Huyền 0985669657 Thôn Ngần Hạ  Xã Tân Thành H. Bắc quang T.Hà Giang
3.7 UBND Xã Việt Vinh Nguyễn Duy Đăng 0988672392 Thôn Tân Thành  Xã Việt Vinh H. Bắc quang T.Hà Giang
3.8 UBND Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Diệp 0948020618 Thôn Phố Cáo  Xã Đồng Yên H. Bắc quang T.Hà Giang
3.9 UBND Xã Vĩnh Phúc Lò Văn Lược 0941040228 Thôn Vĩnh Tâm  Xã Vĩnh Phúc H. Bắc quang T.Hà Giang
3.10 UBND Xã Vĩnh Phúc Hoàng Thị Trang 01643338258 Thôn Vĩnh Tâm  Xã Vĩnh Phúc H. Bắc quang T.Hà Giang
3.11 UBND Xã Vĩnh Hảo Nguyễn Thị Hường 0944266250 Thôn Thọ Quang  Xã Vĩnh Hảo H. Bắc quang T.Hà Giang
3.12 UBND Xã Quang Minh Lộc Thành Đồng 01642595731 Thôn Minh Tâm Xã Quang Minh H. Bắc quang T.Hà Giang
4 Huyện Xín Mần  
4.1 UBND Xã Nấm Dẩn Hoàng Văn Biết 0967364545 Thôn Tân Sơn  Xã Nấm Dẩn H. Xín Mần T.Hà Giang
4.2 UBND Xã Nà Chì Lèng thị Niệm 01293135272 Thôn Nà Chì  Xã Nà Chì H. Xín Mần T.Hà Giang
4.3 UBND Xã Chế Là Sùng Mĩ Lành 01686275779 Thôn Cốc Cộ  Xã Chế Là H. Xín Mần T.Hà Giang
4.4 UBND Xã Khuôn Lùng Hoàng Minh Chỉnh 02194381602 Nà Ràng Xã Khuôn Lùng H. Xín Mần T.Hà Giang
4.5 UBND Xã Tả Nhìu Vũ Thị Giang 01692473900 Lủng Mở  Xã Tả Nhìu H. Xín Mần T.Hà Giang
4.6 UBND Xã Quảng Nguyên Lù Đại Võ 0947860854 Quảng Hạ Xã Quảng Nguyên H. Xín Mần T.Hà Giang
4.7 UBND Xã ngán Chiên Vương Văn Hiếu 01299385084 Thôn Phố Chợ Xã ngán Chiên H. Xín Mần T.Hà Giang
4.8 UBND Xã thèn phàng Tạ Thị Thanh 0979447616 Thôn Tà Lượt   Xã thèn phàng H. Xín Mần T.Hà Giang
4.9 UBND Xã trung Thịnh Hoàng Thúy Hoàn 0967065192 Thôn Cốc Pú  Xã trung Thịnh H. Xín Mần T.Hà Giang
4.10 UBNNTT Cốc Pài Trương Thị Thịnh 0975932090 Tổ 1 TT Cốc Pài TT Cốc Pài H. Xín Mần T.Hà Giang
5 H. Hoàng Su Phì  
5.1 UBND TT Vinh Quang   Ma Lệ Thủy 0986985000 Tổ 2 TT Vinh Quang H. Su Phì T.Hà Giang
6  Huyện Quang Bình  
6.1 UBND Xã Xuân Giang Hoàng Thị Tuy 0988610683 T. Chang  Xã Xuân Giang H. Quang Bình T.Hà Giang
6.2 UBND xã Yên Hà Hoàng Thị Vân 0949921124 T.Chàng Mới  Xã Yên Hà H. Quang Bình T.Hà Giang
6.3 UBND xã Vĩ Thượng Phạm Thị Tâm 09410336898 T.Trung  Xã Vĩ Thượng H. Quang Bình T.Hà Giang
II Đơn vị sự nghiệp   
III Tổ chức Chính trị - Xã hội   
1 Thành phố Hà Giang  
1.1 Hội nông dân P. Trần Phú Quán Chí Cường 01294090389 Tổ 4  P. Trần phú  TP Hà Giang T. Hà Giang
1.2 Hội nông dân P. Nguyễn Trãi Nguyễn Đức Quang 01647699678 Tổ 8 P. Nguyễn Trãi TP Hà Giang T. Hà Giang
1.3 Hội nông dân P. Quang Trung Sầm Chí Thanh 01243803868 Tổ 7 P. Quang Trung TP Hà Giang T. Hà Giang
1.4 Hội nông dân P. Ngọc Hà Tạ Đức Trung 0987812832 Tổ 7 P. Ngọc Hà TP Hà Giang T. Hà Giang
1.5 Hội nông dân Xã Ngọc Đường Nông Quang Trung 01666500400 Thôn Sơn Hà Xã Ngọc Đường TP Hà Giang T. Hà Giang
1.6 Hội nông dân P. Minh Khai Lê Thị Sơn 01683639443 Tổ 18 P.Minh Khai TP Hà Giang T. Hà Giang
1.7 Hội nông dân Xã Phương Độ Nguyễn Xuân Khương 01638896123 Thôn Tha Xã Phương Độ TP Hà Giang T. Hà Giang
1.8 Hội nông dân Xã Phương Thiện Tô Hoàng Tuy 01275521955 Thôn Châng Xã Phương Thiện TP Hà Giang T. Hà Giang
  Huyện Bắc Quang  
2   Hội nông dân Xã Vĩnh Phúc Hoàng Cao Thế 0947712982
IV Tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp  
1 Không có  
V Tổ chức kinh tế  
1 Đại lý thu Bưu điện TPHG   
1.1 Bưu điện thành phố Đỗ Thị Hằng 091235211999 Tổ 10 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.2 Bưu điện thành phố Mua Thị Tâm 0949960988 Tổ 5 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
  Bưu điện thành phố Hoàng thị Hoa 0919875818 Tổ 9 P Nguyễn Trái TP Hà Giang T.Hà Giang
1.3 Bưu điện thành phố Mai Bảo Vân 0919010787 Tổ 13 P Nguyễn Trái TP Hà Giang T.Hà Giang
  Bưu điện thành phố Cao Thu Bình 0919993988 Tổ 15 P Minh Khai TP Hà Giang T.Hà Giang
  Bưu điện thành phố Âu Thị Quang 0912980616 Tổ 8 P.Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.4 Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Phạm Khánh Ly 0912326399 Tổ 10 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.6 Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Nguyễn Thị Điệp 0946859568 Tổ 10 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.8 Phòng kế toán thống kê tài chính Tống Thị Hà Trang 0947092488 Tổ 10 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.9 Phòng Tổ chức hành chính Đinh Thị Hoa 0912719523 Tổ 15 P. Trần Phú TP Hà Giang T.Hà Giang
1.11 Bưu cục Ngọc Hà Nguyễn Thị Nguyên 0942732992 Tổ 8 P. Ngọc Hà TP Hà Giang T.Hà Giang
2 Đại lý Bưu điện( huyện Vị Xuyên)  
2.1 Bưu điện VH Xã Quảng Ngần Nguyễn Thị Lan 02193506211 THÔN NẶM THÍN   Xã Quảng Ngần H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.2 BƯU ĐIỆN VH ĐẠO ĐỨC Bùi Thị Liên 01246833155  THÔN LÀNG CÚNG  Xã Đạo đức H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.3 Bưu cục   Việt Lâm Sằm Minh Huyện 02193506388 THÔN VẠT   TT Việt Lâm H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.4 Bưu điện VH Xã Phong Quang Cháng Đức Thắng 0945651348 THÔN LÙNG CÀNG  Xã Phong Quang H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.5 Bưu điện VH Xã Thuận Hòa Dương Thị Hoan 0919940081 THÔN MỊCH A  Xã Thuận Hòa H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.6 Bưu điện VH Xã Cao Bồ Đặng Văn Minh 01252848477 THÁC TĂNG  Xã cao Bồ H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.7 Bưu điện VH Xã Việt Lâm Cao Thị Tại 01248937345 THÔN TRANG    Xã Cao Bồ H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.8 Bưu điện VH Xã Ngọc Minh Hoàng Thị Tuyết 0948973869 THÔN RIÊNG   Xã Ngọc Minh H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.9 Bưu điện VH Xã Xín Chải Lý Thúy Hường 0942941160 THÔN TẢ VÁN  Xã Xín Chải H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.10 Bưu điện VH Xã Bạch Ngọc Bế Văn Vị 02148339339 THÔN PHAI   Xã Bạch Ngọc H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.11 Bưu điện VH Xã Thượng Sơn Phàn Thị Vương 0973012146 THÔN VẰNG LUÔNG   Xã Thượng Sơn H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.12 Bưu điện huyện Vị Xuyên Nguyễn Hải Vân 0916101008 TỔ 2  TT Vị Xuyên H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.13 Bưu điện VH Xã Trung Thành Vương Quốc Sơn 0219.506055 THÔN TRANG   Xã Trung Thành H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.14 Bưu điện VH Xã Ngọc Linh Phạm Tú Huệ 0916159215 THÔN KHUỔI VÀI  Xã Ngọc Linh H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.15 Bưu điện VH Xã Tùng Bá Chúng Thị Lan 0981997366 THÔN HỒNG TIẾN   Xã Tùng Bá H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.16 Bưu điện VH Xã Linh Hồ Nguyễn Thị Hồng Nhật 0943260622 THÔN TÁT HẠ   Xã Linh Hồ H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.17 Bưu điện VH Xã Kim Linh Lục Thị Khâm 01292215422 THÔN BẢN LẦU   Xã Kim Linh H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.18 BƯU ĐIỆN KIM THẠCH Lý Đức Thuận 0948402504 THÔN  BẢN THẤU  Xã Kim Thạch H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.19 BƯU ĐIỆN MINH TÂN  Nguyễn Thị Huệ 01296465739 THÔN BẮC XUM  Xã Minh Tân H. Vị Xuyên T. Hà Giang
2.20 Bưu điện VH Xã Phú Linh Phan Văn Trung 01238801985 THÔN NÀ ÁC    Xã Phú Linh H. Vị Xuyên T. Hà Giang
3 Đại lý Bưu điện (Huyện Bắc Quang)  
3.1 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Nguyễn Thị Duyễn 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.2 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Mai Hà Phương 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.3 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Đồng Thị Thanh Thủy 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.4 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Trần Thị Thanh 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.5 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Phạm Minh Giang 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.6 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Mồng Thanh Hòa 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.7 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Nguyễn Phương Thảo 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.8 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Trần Quốc Việt 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.9 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Nông Quang Khỏa 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.10 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Đoàn Thị Tố Uyên 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.11 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Ng Thị Hường 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.12 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Nguyễn Thị Kim Anh 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.13 Bưu điện   Thị Trấn Việt Quang Ng Thị Giàng 02193821123 Tổ 4 TT Việt Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.14 Bưu điện VH Thị Trấn Vĩnh Tuy Nguyễn Thị Hường 0915604889 Phố Mới  Thị Trấn Vĩnh Tuy H. Bắc quang T. Hà Giang
3.15  Bưu điện VH Xã Hùng An Vũ Thị Hiền 02193892802 Tân An  Xã Hùng An H. Bắc quang T. Hà Giang
3.16 Bưu điện VH Xã Tân Quang Nguyễn Thị Dung 02193827147 Xuân Hòa  Xã Tân Quang H. Bắc quang T. Hà Giang
3.17 Bưu điện VH Xã Tân Thành Trần Thị Chung 0967244380 Tân Thắng Xã Tân Thành H. Bắc quang T. Hà Giang
3.18 Bưu điện VH Xã Tân Lập Phàn Sành Họ  01277091981 Chu Thượng  Xã Tân Lập H. Bắc quang T. Hà Giang
3.19 Bưu điện VH Xã Việt hồng Lý Thị Đồng 01237772236 Việt Thành  Xã Việt hồng H. Bắc quang T. Hà Giang
3.20 Bưu điện VH Xã Việt Vinh Nguyễn Quốc Tần 0945118480 Tân Tiến  Xã Việt Vinh H. Bắc quang T. Hà Giang
3.21 Bưu điện VH Xã Đồng Yên Nguyễn Thị Kim Thiện 02193890036 Phố Cáo Xã Đồng Yên H. Bắc quang T. Hà Giang
3.22 Bưu điện VH Xã Vĩnh Phúc Đỗ Mạnh Hà 0912608916 Vĩnh Tâm Xã Vĩnh Phúc H. Bắc quang T. Hà Giang
3.23 Bưu điện VH Xã Bằng Hành Hoàng Văn Công 01234858228 Trung Tâm  Xã Bằng Hành H. Bắc quang T. Hà Giang
3.24 Bưu điện VHXã Vĩnh Hảo Trần Bách Lập 0946078257 Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Hảo H. Bắc quang T. Hà Giang
3.25 Bưu điện VH Xã Quang Minh Nguyễn Thị Quyên 01279560080 Minh Tâm  Xã Quang Minh H. Bắc quang T. Hà Giang
3.26 Bưu điện VH Xã Vô Điếm Nguyễn Thị Hậu 01275955198 Xuân Trường  Xã Vô Điếm H. Bắc quang T. Hà Giang
3.27 Bưu điện VH Xã Kim Ngọc Nguyễn Thị Nguyên 0916145360 Minh Khai  Xã Kim Ngọc H. Bắc quang T. Hà Giang
3.28 Bưu điện VH Xã Hữu Sản Hoàng Văn Dâm 0912489880 Quyết Tiến  Xã Hữu Sản H. Bắc quang T. Hà Giang
3.29 Bưu điện VH Xã Liên Hiệp Ma Trọng Bền 0919578984 Trung Tâm  Xã Liên Hiệp H. Bắc quang T. Hà Giang
3.30 Bưu điện VH Xã Đồng Tâm Nông Thị Thu 01259876956 Chang  Xã Đồng Tâm H. Bắc quang T. Hà Giang
3.31 Bưu điện VH Xã Thượng Bình Ng Thị Nhật 0973079457 Nậm Pạu  Xã Thượng Bình H. Bắc quang T. Hà Giang
3.32 Bưu điện VH Xã Đức Xuân Ma Văn Thảo 01272111036 Xuân Thành  Xã Đức Xuân H. Bắc quang T. Hà Giang
3.33 Bưu điện VH Xã Đồng Tiến Hoàng Văn Hoan 01272554683 Phiến  Xã Đồng Tiến H. Bắc quang T. Hà Giang
3.34 Bưu điện VH Xã Đông Thành Cam Thị Sinh 01682601147 Tiến Thành Xã Đông Thành H. Bắc quang T. Hà Giang
3.35 Bưu điện VH Xã Tiên Kiều Hoàng Thúy Phượng 0948464913 Kiều  Xã Tiên Kiều H. Bắc quang T. Hà Giang
4 Đại lý Bưu điện ( Huyện Xín Mần)  
  Bưu điện Huyện Xín Mần Sầm minh Lượng 0912938111 Tổ 1 TT Cốc Pài TT Cốc Pài H. Xín Mần T. Hà Giang
4.1 Bưu điện Huyện Xín Mần Hoàng Thanh Đồng 0912297099 Tổ 1 TT Cốc Pài TT Cốc Pài H. Xín Mần T. Hà Giang
5 Đại lý Bưu điện (Hoàng Su Phì)  
5.1 Bưu điện VH Xã Bản Nhùng Vàng Văn Lịch 01699526193 Thôn Na Nhung  Xã Bản Nhùng H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Nậm Dịch   Nông Thị Hiền 01205935272  Thôn 10  Xã Nậm Dịch   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2   Bưu điện VH xã Ngàm đăng vài   Ma Văn Dương 01246813999 Thôn NĐV 2  Xã Ngàm đăng vài   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Nậm Khoà   Nguyễn Thị Mùi 0912810603 Thôn Vinh Quang  Xã Nậm Khoà   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Sán Sả Hồ   Vửi Văn Kinh 0912310767 Thôn Hạ A  Xã Sán Sả Hồ   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH xã Tân Tiến  Hoàng Văn Huy 0919155386 Thôn Bản Qua 2  Xã Tân Tiến  H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Bản Phùng   Long Chính Nam 01237379828 Thôn Tô Meo  Xã Bản Phùng   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Bản Máy  Lù Đức Sơn 0915907885 Thôn Bản Máy  Xã Bản Máy  H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Tả sử Choóng   Thào Văn Thắng 0974542906  Thôn Hoá Chéo Phìn  Xã Tả sử Choóng   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH xã túng Sán   Hoàng Thị Hoài 0976314006 Thôn Khu Trù Sán  Xã túng Sán   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.2  Bưu điện VH Xã Chiến Phố  Vàng Văn Tư 01248041984 Chiến Phố Thượng  Xã Chiến Phố  H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH Xã Bản Luốc  Lý Văn Diệu 0919094150 Thôn Bành Văn 2  Xã Bản Luốc  H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH xã Nậm Ty   Phàn Dùn Sơn 01672567060 Thôn Nậm Ty  Xã Nậm Ty   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH Xã nàng Đôn   Lù Văn Thành 01644269676 Thôn Cóc Be  Xã nàng Đôn   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH Xã Thèn Chu phìn Sải Đức Binh 01664069128 Thôn Nậm Dế  Xã Thèn Chu phìn H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH Xã Pờ Ly Ngài   Lù Văn Pao 01698407200 Thôn Cóc Mưi  Xã Pờ Ly Ngài   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH Xã Pố Lồ   Lù Sào Khún 01682802174 Thôn Cóc Có  Xã Pố Lồ   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện  huyện Hoàng Su Phì   Vương Tiến Quý 0912639567 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện  huyện Hoàng Su Phì   Hà Lan Chi 0942585111 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
  Bưu điện VH TT Vinh Quang Lý Văn Đông 01292217993 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
  Bưu điện VH TT Vinh Quang Vương Đức Thương 0912325088 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
  Bưu điện VH TT Vinh Quang Mai Thị Huyền Trang 0912684111 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
  Bưu điện VH TT Vinh Quang Nguyễn Thị Hồng Thu 0914403268 Tổ 2  TT Vinh Quang   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
   Bưu điện VH xã Tụ Nhân   Vương Văn Kim 0918259985 Thôn Bản Cậy  Xã Tụ Nhân   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.13  Bưu điện VH Xã Thàng Tín  Lù Văn Khún 01652093054 Thôn Tả Chải  Xã Thàng Tín  H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.19  Bưu điện VH Xã Bản Péo   Ma Tiến Cảnh 01237585512 Thôn Bản Péo  Xã Bản Péo   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.21  Bưu điện VH Xã Thông Nguyên Triệu Văn Tá 0914673549 Thôn Khu Chợ  Xã Thông Nguyên H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.22  Bưu điện VH Xã Nam Sơn   Hoàng Văn Xưởng 01254106848 Thôn 1  Xã Nam Sơn   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.24  Bưu điện VH Xã Đản ván   Lù Thị yển 01653744779 Thôn Lủng Nàng  Xã Đản ván   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
5.28  Bưu điện VH Xã Hồ Thầu   Triệu Thị Út 01252560929 Thôn Tân Minh  Xã Hồ Thầu   H. Hoàng Su Phì  T. Hà Giang
6 Đại lý Bưu điện ( Huyện Quang Bình)  
6.1 Bưu điệnVH xã Tân Trịnh Lương Thị Tình 0949036441 Thôn Tả Ngảo Xã Tân Trịnh H. Quang Bình T. Hà Giang
6.2 Bưu điện huyện Quang Bình Hoàng Văn Huấn 01007642519 Thôn Bản Rịa TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
6.3 Bưu điện huyện Quang Bình Đỗ Thị Thanh Huyền 0912009367 Tổ 4 Yên Bình TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
6.4 Bưu điện huyện Quang Bình Trần Thị Quy 0917021008 Tổ 2 Yên Bình TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
6.5 Bưu điện huyện Quang Bình Trần Thị Phương 0944224899 Tổ 3 yên Bình TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
6.6 Bưu điện huyện Quang Bình Nguyễn Hoàng Anh 0913857163 Tổ 3 yên Bình TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
  Bưu điện huyện Quang Bình Phàn Thị Phương '0945262271 Tổ 3 yên Bình TT Yên Bình H. Quang Bình T. Hà Giang
6.7 Bưu điện VH xã Yên Hà Hoàng Văn Tùng 01646261053 Thôn Chàng sát Xã Yên Hà H. Quang Bình T. Hà Giang
6.8 Bưu điện VH xã Hương Sơn Hoàng Văn Ngọc 01669112898 Thôn Sơn Thành Xã Hương Sơn H. Quang Bình T. Hà Giang
6.9 Bưu điện VH xã Nà Khương Lý Văn Nghị 01273779055 Thôn Khảm Nhờ Xã Nà Khương H. Quang Bình T. Hà Giang
6.10 Bưu điện VH xã Bằng Lang Hoàng Biên Thùy 0912575667 Thôn Trung Xã Bàng Lang H. Quang Bình T. Hà Giang
6.12 Bưu điện VH xã Xuân Giang Hoàng Văn Mận 0945530567 Thôn Quyền Xã Xuân Giang H. Quang Bình T. Hà Giang
6.13 Bưu điện VH xã Vĩ Thượng Hoàng Quốc Lanh 0912393235 Thôn Thượng Minh Xã Vĩ Thượng H. Quang Bình T. Hà Giang
  Bưu điện VH xã Tiên Yên Hoàng Văn Bằng 0912941249 Thôn Yên Chung Xã Tiên Yên H. Quang Bình T. Hà Giang
6.15 Bưu điện VH xã Bản Rịa Hoàng văn Huấn 0912444235 Thôn Bản Rịa Xã Bản Rịa H. Quang Bình T. Hà Giang
6.16 Bưu điện VH xã Yên Thành Hoàng Văn Vị 0943376983 Thôn Yên Lập Xã Yên Thành H. Quang Bình T. Hà Giang
6.17 Bưu điện VH xã Tân Bắc Hoàng Thị Hằng 01646042337 Thôn Lủ Thượng Xã Tân Bắc H. Quang Bình T. Hà Giang
6.18 Bưu điện VH xã Tân Nam Nguyễn Thị Tần 0913824524 Thôn Nà Vài Xã Tân Nam H. Quang Bình T. Hà Giang
6.19 Bưu điện VH xã Tiên Nguyên Hoàng Ngọc Khôi 0912610006 Thôn Tân Tiến Xã Tiên Nguyên H. Quang Bình T. Hà Giang
6.20 Bưu điện VH xã Xuân Minh Phượng Chòi Phin 01257164110 Thôn Minh Sơn Xã Xuân Minh H. Quang Bình T. Hà Giang
7 Đại lý Bưu điện (Huyện Đồng Văn)  
7.1 Bưu điện huyện Đồng Văn Nông Thị Bích 0917003951 Tổ 3 TT Đồng Văn H. Đồng Văn T. Hà Giang
  Bưu điện huyện Đồng Văn Trần Thị Toàn 0962369790 Tổ 3 TT Đồng Văn H. Đồng Văn T. Hà Giang
  Bưu điện huyện Đồng Văn Mã Thị Mai 0917316517 Tổ 3 TT Đồng Văn H. Đồng Văn T. Hà Giang
7.2 Bưu điện huyện Đồng Văn Mai Trung Điểm 0888282111 Tổ 3 TT Đồng Văn H. Đồng Văn T. Hà Giang
8 Đại lý Bưu điện (Huyện Quản Bạ)  
8.1 Bưu điện huyện Quản Bạ  Viên Hồng Nhất 0219.3846.127 Tổ 3 TT Tam Sơn H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.2 Bưu điện huyện Quản Bạ  Dương Thị Sinh  0219.3500.896 Tổ 3 TT Tam Sơn H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.3 Bưu điện huyện Quản Bạ  Phạm Thị Loan  01277671983 Tổ 3 TT Tam Sơn H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.4 Bưu điện VH xã Quản Bạ Nguyễn Thị Nga  01668299927 Thôn Nà Vìn Xã Quản Bạ H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.5 Bưu điện Huyện Quản Bạ Lệnh Thị Oanh 0915100770 Tổ 3 TT Tam Sơn H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.6 Bưu điện VH xã Tùng Vài Viên Thế Canh 0919087582 Suối Vui Xã Tùng Vài H. Quản Bạ T. Hà Giang
8.7 Bưu điện VH xã Tả Ván Lò Thị Mỷ 01683104186 Lò Suối Tủng Xã Tả Ván H. Quản Bạ T. Hà Giang
  Bưu điện VH xã Đông Hà Vương Thị Thủy 01275911099 Thôn Thống Nhất Xã Đông Hà H. Quản Bạ T. Hà Giang
  Bưu điện VH xã Quyết Tiến Chúng Thị Mùi 0964699780 Thôn Lùng Thàng Xã Quyết Tiến H. Quản Bạ T. Hà Giang
9 Đại lý Bưu điện (Huyện Bắc Mê)  
9.1 Bưu điện huyện Bắc Mê Trần Thị Phương 01233001994 Tổ 2 TT Yên Phú H. Bắc Mê T. Hà Giang
9.2 Bưu điện TT Yên Phú Hoàng Ngọc Đức 01256017673 Pác Sáp TT Yên Phú H. Bắc Mê T. Hà Giang
9.3 Bưu điện TT Minh Ngọc Đồng Thị Tuyết 01645868986 Nà sài Xã  Minh Ngọc H. Bắc Mê T. Hà Giang
10 Đại lý Bưu điện (Huyện Mèo Vạc)  
10.1 Bưu điện Huyện Mèo Vạc Mùng Thị Vân 0912804369 Tổ 4  TT Mèo vạc   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.2 Bưu điện huyện Mèo Vạc Nguyễn Thị Lựu 0913173671 Tổ 4  Xã Niêm sơn   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.3 Bưu điện VH Xã Niêm Sơn Lý Thị Thu 01297785540 Niêm Đồng Xã Niêm sơn   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.4 Bưu điện VH Xã Tát Ngà Hoàng Văn Huyên 0981935890 Nà Trào Xã Tát ngà    H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.5 Bưu điện VH Xã Nậm Ban Nguyễn Thị Cúc 0967517470 Bản Ruộc Xã Nậm ban   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.6 Bưu điện VH Xã Sơn Vĩ Hoàng Thị Bích 0985992038 Lũng Làn Xã Sơn vĩ   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.7 Bưu điện VH Xã Xín Cái Dương Thị Lương 0987573396 Lùng Vần Chải Xã Xín cái  H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.8 Bưu điện VH Xã Khâu Vai Hà Thị Toán 01646418447 Khâu Vai Xã Khâu vai    H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.9 Bưu điện VH Xã Lũng Pù Lầu Mí Sò 01634537113 Sảng Chải A Xã Lũng pù    H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.10 Bưu điện VH Xã Giàng Chu Phìn Lục Trung Hòa 0914192191 Cá Ha Xã Giàng chu phìn   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.11 Bưu điện VH Xã Cán Chu Phìn Dương Mạnh Thắng 0972036556 Cho Do Xã Cán chu phìn   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.12 Bưu điện VH Xã Lũng Chinh Giàng Thị Chá 01645235904 Sủng Lủng Xã Lũng chinh   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.13 Bưu điện VH Xã Pải Lủng Cư Thị Mỷ 01692253171 Pải Lủng Xã Pải lủng    H. Mèo Vạc T. Hà Giang
10.14 Bưu điện VH Xã Sủng Trà Phàn Thào Mẩy 0979560418 Há Chế Xã Sủng Trà   H. Mèo Vạc T. Hà Giang
11 Đại lý Bưu điện (Huyện Yên Minh)  
11.1 Bưu điện huyện Yên Minh Trần Thị Linh 01252220099 Tổ 3 TT yên Minh H. Yên Minh T. Hà Giang
  Bưu điện huyện Yên Minh Hoàng Trung Kiên 01239255666 Tổ 3 TT yên Minh H. Yên Minh T. Hà Giang