Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu

11/09/2020 01:43 PM


Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu là phải đóng đủ số năm theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.