29/07/2020 08:15 AM

HƯỚNG DẪN GỬI ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

23/07/2020 04:14 PM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

29/06/2020 08:15 PM

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ Ngày sinh: 10/7/1910 Ngày mất: 24/12/1996 Quê quán: Chợ Lớn, Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh)

13/05/2020 03:24 PM

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020) (kèm theo Công văn số 40 -CV/BTVĐUK, ngày 11 /5/2020 của Ban Tuyên ...

13/04/2020 09:35 AM

Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát ...

Hướng dẫn biểu mẫu đăng ký tư vấn, tham gia BHXH Tự Nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (10/7/1910-10/7/2020)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ảnh Lễ ra quân tuyên truyền BHXH Tự nguyện 05/2020