[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

22/07/2020 04:27 PM


Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí và nhiều quyền lợi khác. BHXH tự nguyện là một trong các hình thức để người dân tham gia BHXH.

[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì? - Ảnh 1.

nld.com.vn