BHXH huyện Vị Xuyên Tăng cường công tác quản lý chi phí KCB BHYT năm 2020

09/09/2020 11:18 AM


Thực hiện Công văn số: 1391/BHXH-GĐBHYT; 1374/BHXH-GĐBHYT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của BHXH tỉnh Hà Giang V/v thông báo chi phí KCB BHYT đến tháng 7 năm 2020 của Bệnh viện phục hồi chức năng và Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên.

Theo dữ liệu chi phí KCB BHYT đề nghị trên Hệ thống Giám định BHYT đến hết tháng 8/2020 của BVPHCN: Số lựợt: 4.305 lượt, tương ứng số tiền: 5.266.162.270 đồng, chiếm: 81% so với dự toán.

Chi phí KCB BHYT đến tháng 8/2020 BVĐK Vị Xuyên (bao gồm cả Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Ngọc và các Trạm y tế xã): Số lượt: 66.518 lượt, tương ứng số tiền: 29.764.887.392 đồng, chiếm 66% so với dự toán.

Để thực hiện tốt nguồn dự toán chi KCB BHYT năm 2020 theo QĐ số 434/ QĐ-UBND ngày 24/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện các công việc như sau:

- Đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số: 1369/UBND- BHXH ngày 07 tháng 08 năm 2020 V/v Quản lý và sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2020.

- Phân tích, đánh giá trên số liệu chi phí KCB BHYT các cơ sở KCB đề nghị trên Hệ thống giám định trong 7 tháng đầu năm 2020 làm việc bằng Biên bản với cơ sở KCB, tìm ra các nguyên nhân gia tăng chi phí KCB BHYT. Căn cứ vào các nguyên nhân làm gia tăng chi phí KCB BHYT của các cơ sở KCB trên địa bàn huyện Vị Xuyên, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phân tích số liêụ chi phí KCB BHYT theo tuần, tháng, quý làm việc với cơ sở KCB để Lãnh đạo các đơn vị kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại trong KCB BHYT, cũng như chủ động cân đối nguồn dự toán còn lại trong 04 tháng cuối năm 2020.

- Chủ động phối hợp với cơ sở Khám chữa bệnh, phân tích các yếu tố làm gia tăng chi phí năm 2020 do nguyên nhân khách quan như: Thực hiện các dịch vụ kĩ thuật mới phát sinh; sử dụng thuốc mới kèm theo; mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn…để có cơ sở báo cáo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ sung thêm nguồn dự toán cuối năm 2020./.

(Ảnh minh họa)

 

 

Nguyễn Văn Hùng- BHXH huyện Vị Xuyên