Lễ ký quy chế phối hợp thực hiện liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

04/09/2020 03:46 PM


Ngày 03/9/2020, tại văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp thực hiện liên thông kết nối dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc BHXH tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh Mai Quang Hùng, Hoàng Hồng Phong; đồng chí Lại Thị Hương - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, các đồng chí Trần Hải Dương, Nguyễn Duy Sụn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc hai cơ quan và đại diện một số Sở, Ban, ngành liên quan như: Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, Phòng Tư pháp thành phố Hà Giang, Ủy ban nhân dân phường Minh Khai...

Lãnh đạo hai ngành BHXH và Sở Tư pháp tỉnh trong Lễ ký kết

Quy chế phối hợp giữa hai ngành BHXH tỉnh và Sở Tư pháp được áp dụng để triển khai liên thông, thực hiện các thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay sau khi nhận được dữ liệu đăng ký khai sinh từ các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.

Theo quy chế, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch của Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn thao tác chuyển 100% dữ liệu khai sinh đã đăng ký hoàn thành kể từ ngày 20/02/2020 từ phần mềm khai sinh điện tử sang Phần mềm quản lý cấp thẻ BHYT của cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trong việc vận hành cũng như kiểm tra, theo dõi Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tại tỉnh Hà Giang; phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh kiểm tra và cập nhật chính xác địa chỉ trụ sở của các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã, phường trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử; thực hiện gửi dữ liệu khai sinh, thông tin đăng ký cấp thẻ BHYT theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và bảo mật thông tin tài khoản theo quy định; đối với BHXH tỉnh, có trách nhiệm triển khai kiểm tra, rà soát, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở của các đơn vị trên phần mềm quản lý để việc tiếp nhận dữ liệu liên thông theo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng thời hạn và hướng dẫn BHXH cấp huyện thực hiện theo các nội dung nguyên tắc phối hợp giữa hai ngành.

Việc ký kết Quy chế phối hợp này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể của từng bên liên quan trong quá trình thực hiện; cách thức chuyển giao hồ sơ, kiểm tra thực hiện liên thông nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các cơ quan. Định kỳ hàng năm, hai cơ quan sẽ tổ chức giao ban, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp và kiến nghị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính./.

Đỗ Hữu Thuận - Phòng Truyền thông & PTĐT