Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

13/07/2020 08:22 AM


Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam- tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, ngày 11-7-2020, BHXH tỉnh Hà Giang cùng với 63 điểm cầu trên cả nước thực hiện tiếp sóng buổi Lễ trực tuyến và tổ chức ra quân đồng bộ tuyên truyền lưu động trên địa bàn toàn tỉnh

Với chủ đề truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra quân đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”…. Đây là một trong những hoạt động nhằm quyết tâm triển khai mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Đoàn xe diễu hành

Các hình thức tuyên truyền được áp dụng trong đợt ra quân lần này gồm: tổ chức diễu hành lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên các tuyến phố có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, BHYT; đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại trụ sở cơ quan BHXH, các cơ sở khám chữa bệnh, các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh;

Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại trụ sở cơ quan BHXH tất cả các huyện, thành phố, sau buổi tiếp sóng trực tuyến Lễ ra quân từ điểm cầu Trung ương (BHXH Việt Nam); kết thúc buổi lễ tiếng trống vang lên từ điểm cầu Trung ương do Phó tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát động, đồng chí Mai Quang Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát lệnh Lễ ra quân, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên hai cơ quan BHXH, Bưu điện cùng hô vang khẩu hiệu “Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm” sau đó các đoàn diễu hành cổ động tuyên truyền, xuất phát từ trụ sở cơ quan BHXH đi đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình diễu hành tuyên truyền, cổ động, đoàn đã lựa chọn nhiều địa điểm khu đông dân cư để phát tờ rơi (Những điều cần biết về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình) và tư vấn vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Mục tiêu của buổi Lễ ra quân là nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” (Nghị quyết 21) và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết 28), truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biêt là tuyên truyền, vận động trực tiếp tới đối tượng người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân để người dân chủ động, tích cực tham gia đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống, ngay trong ngày ra quân trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 320 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 150 người tham gia BHYT hộ gia đình tăng mới; đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 834.700 tham gia BHYT và trên 48.900 người tham gia BHXH, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 3.320 người.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân

Để tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, BĐ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, trong thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện tỉnh và chính quyền cơ sở các cấp tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền; phối hợp tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền trực tiếp để người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức nhận biết được quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân để họ chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT góp phần hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân./.

Đỗ Hữu Thuận