Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Cấp sổ, thẻ; công tác thu và kỹ năng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

10/07/2020 08:20 PM


Trong 02 ngày 07+08/7/2020, tại văn phòng BHXH tỉnh, BHXH tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác cấp sổ, thẻ; công tác thu, truyền thông, khai thác & phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Quang Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện và gần 30 cán bộ viên chức trực tiếp làm công tác thu, cấp sổ thẻ các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện.

Hội nghị lần này tập trung triển khai những nội dung nghiệp vụ tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020…  những điểm mới trong việc quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình, quản lý mã số BHXH; Thực hiện chốt số liệu thu hàng ngày trên phần mềm, thay vì thực hiện công việc này hàng tháng như trước đây để cải thiện tính chính xác, ổn định của dữ liệu thu trên hệ thống.

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến thảo luận về việc: Xử lý việc trùng lắp mã số BHXH; Cấp mã số mới cho trẻ em từ thuộc tỉnh khác chuyển đến; Các bước, quy trình xử lý dữ liệu người lao động chưa tham gia BHXH do cơ quan Thuế chuyển đến; Cách tính hoa hồng đại lý năm 2020 do BHXH Việt Nam ban hành…

Ngoài việc giới thiệu những nội dung, kiến thức để khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo các quy trình mới ban hành, đại diện phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh cũng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tổ chức Hội nghị nhằm khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Quang Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương khích lệ tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ CCVC ngành BHXH trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid 19 hoành hành; đồng chí nêu bật những khó khăn gặp phải trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, một số những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng, quản lý nợ, cập nhật cơ sở dữ liệu, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan… nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông trong việc tuyên  truyền chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT cho người dân hiểu rõ được và đăng ký tham gia nhằm duy trì và đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Chuyên viên phòng Truyền thông & PTĐT hướng dẫn, chia sẻ kỹ năng tuyên truyền

Hội nghị tập huấn cũng là dịp để cán bộ viên chức làm công tác nghiệp vụ toàn tỉnh trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để cùng nhau thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục tối ưu; trao đổi những kinh nghiệm và cách làm hay để áp dụng thực tế tại địa phương./.

Đỗ Hữu Thuận