Nỗ lực bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân

02/07/2020 04:31 PM


Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp đồng bộ, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 98,2%; hướng tới xây dựng BHYT toàn dân một cách bền vững.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền cho người dân xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang)

Nhằm đưa các chính sách pháp luật về BHYT vào cuộc sống, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Những thông tin về chính sách BHYT liên tục được phổ biến tới người dân thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về BHYT không chỉ là cơ chế tài chính y tế mà còn là chính sách an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Lê Chí Diện, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh, cho biết: Công tác tuyên truyền BHYT được gắn với hoạt động của các hội, đoàn thể các địa phương bằng nhiều hình thức phong phú. Đội ngũ tuyên truyền viên được bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu trong tư vấn, hỗ trợ nên rất linh hoạt, khéo léo, tạo hiệu quả thuyết phục cao. Ngoài việc đổi mới, sáng tạo, BHXH tỉnh chú trọng phát triển mạng lưới nhân viên đại lý thu đến thôn, bản; phát huy vai trò của những người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia BHYT… Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức được hội nghị tuyên truyền, giúp phát triển, cấp mới được trên 37.000 thẻ BHYT.

Song song với công tác tuyên truyền, hoạt động phát triển đối tượng tham gia BHYT được đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong triển khai ở từng nhóm đối tượng. Phát triển các đối tượng ngoài diện hỗ trợ tham gia BHYT; hoàn thiện hệ thống dữ liệu gia đình tham gia BHYT. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng tăng cường thanh, kiểm tra việc thu, đóng BHYT đối với các doanh nghiệp để ngăn ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) của người lao động. Mặt khác, tăng cường ứng dụng CNTT, kết nối dữ liệu trong quản lý, thanh toán chi phí KCB BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi. Các thông tin về thẻ BHYT được tra cứu trực tuyến và cập nhật trực tiếp vào phần mềm, tạo thuận lợi cho công tác quản lý Quỹ BHYT.

Nhằm bảo đảm tỷ lệ bao phủ BHYT tăng cao, ngành Y tế không ngừng nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các tuyến, các vùng. Tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế; triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, cải tiến quy trình KCB. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại giúp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới. Hàng năm, BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ, ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở y tế, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Qua đó, số người KCB BHYT không ngừng tăng lên. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 420.000 lượt KCB BHYT; trong đó, KCB ngoại trú trên 349.000 lượt, nội trú trên 71.000 lượt; chi cho KCB BHYT là trên 310 tỷ đồng, tỷ lệ người bệnh chuyển lên tuyến trên giảm.

Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 98,2%, hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định số 1177 của Thủ tướng Chính phủ về giao thực hiện BHYT, giai đoạn 2016-2020 và là 1 trong 22 tỉnh, thành trên cả nước có tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90%. Ðiều đó minh chứng cho những bước tiến nhanh, vững chắc trên lộ trình hướng tới BHYT toàn dân. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những chính sách, pháp luật BHYT mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và quản lý hiệu quả Quỹ BHYT...

Vũ Thùy Linh - Trường chính trị tỉnh