BHXH tỉnh Hà Giang đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

09/06/2020 09:50 AM


Thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, phát triển, mở rộng các đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Với mục đích đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động số 45/CTr/TU ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Công tác tuyên truyền BHXH phải làm cho đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư đảng ủy, giám đốc BHXH tỉnh phát động lễ ra quân tháng vận động BHXH toàn dân

 

Đặc biệt theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã lấy tháng 5 hàng năm chọn là “Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân”; Khởi động của việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là sự kiện BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” vào ngày 23/5/2020; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp cùng Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ ra quân theo 2 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Cụ thể, tổ chức tiếp sóng tại điểm cầu Bưu điện tỉnh và các điểm cầu Bưu điện tại các huyện, đảm bảo giãn cách xã hội; đồng thời tổ chức lễ ra quân tuyên truyền gồm: 12 đoàn diễu hành lưu động, tuyền truyền, vận động trực tiếp tại: 52 điểm dừng chân để tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH.

Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh đã xác định rõ mục tiêu là lấy đối tượng tuyên truyền là cán bộ, đảng viên và nhân dân làm trung tâm, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng là nông dân, lao động khu vực nông thôn, phi chính thức để các đối tượng hiểu rõ quyền, lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, như: Phối hợp với Báo Hà Giang, Đài truyền thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; mạng xã hội Facebook, Fanpage BHXH; thông qua các hội nghị, tập huấn, đối thoại, họp dân ở cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua lực lượng nhân viên đại lý thu ở khắp các các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố. Trang website hagiang.baohiemxahoi.gov.vn thường xuyên cập nhật thông tin kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các văn bản, quy định mới, chế độ, thủ tục hành chính, hỏi - đáp, giúp người dân nắm bắt thông tin về BHXH, BHYT.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động hết sức quan trọng trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đến người dân. Nếu công tác này không được trú trọng quan tâm, người dân sẽ khó tiếp cận và không hiểu được tính ưu việt, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước để người dân tin tưởng tham gia.

 

Một số hình ảnh tuyên truyền trong thời gian qua của BHXH tỉnh Hà Giang

Để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cơ quan BHXH thường xuyên phối hợp với chính quyền cơ sở UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các buổi Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát trển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại lý làm tốt công tác tuyên truyền; cán bộ, nhân viên Đại lý thu làm công tác tuyên truyền phải “đến từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền vân động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán được UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

 

Nguyễn Tiến Hảo – Phòng TT&PTĐT BHXH tỉnh