30/05/2020 06:13 PM

Ngày 23/5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, tiếp tục khẳng định quan điểm “BHXH là một trụ cột ...

06/05/2020 10:37 AM

Thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều nội dung công ...

01/05/2020 10:32 AM

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền ...

21/04/2020 08:43 AM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 584/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Mục tiêu của chương trình nhằm phát ...

05/03/2020 10:53 AM

Những năm qua, BHXH Việt Nam có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ ...

18/02/2020 11:50 AM

Sáng 15/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các ...

Phát triển BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW: Xây trụ cột an sinh

Đổi mới truyền thông BHXH: Từ quan điểm đến yêu cầu thực tiễn

BHXH toàn dân: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm quyền An sinh xã hội của công dân

BHXH Việt Nam: Triển khai 07 nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển bền vững

Thủ tướng: BHXH Việt Nam đóng một vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

[Infographic] Những mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Hướng đi cho BHXH tự nguyện

Cải cách chính sách BHXH – Hướng tới BHXH toàn dân