• HỎI ĐÁP
Người gửi:
NGUYỄN VĂN PHI
Email:
dinhngocduc71@gmail.com
Ngày gửi:
22/05/2019
Lĩnh vực:
Nội dung khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

54 tuổi mức đóng BHXH tự nguyện

Trả lời bởi:
BHXH Hà Giang
Ngày trả lời:
02/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi.

Điều 73 Luật BHXH 20145 về BHXH tự nguyện quy định: Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu:

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Nếu bạn chưa tham gia BHXH bao giờ thì phải có ít nhất 20 đóng BHXH.

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, nếu NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu mà còn thiếu chưa đến 10 năm đóng BHXH thì được đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ những năm còn thiếu để đủ 20 năm đóng BHXH, để hưởng lương hưu hàng tháng ngay.

Như vậy, với điều kiện của anh, anh phải đóng từ từ cho đủ ít nhất 10 năm đóng BHXH (khi anh đến 64 tuổi), sau đó đóng một lần cho đủ 20 năm đóng BHXH, để hưởng lương hưu ngay.

Anh nên cân nhắc về điều kiện tuổi tác, sức khoẻ, kinh tế của mình trước khi tham gia BHXH tự nguyện.

Trân trọng!