• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thiên Di
Email:
thiendii2103@gmail.com
Ngày gửi:
22/05/2019
Lĩnh vực:
Ốm đau, thai sản
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Kính gửi BHXH Tỉnh Hà Giang! Em có 1 thắc mắc về chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh nhưng em hỏi cán bộ phụ trách về bảo hiểm tại công ty thì nhận về câu trả lời mông lung không rõ ràng và kèm theo thái độ khó chịu nhưng thực sự em đang rất cần biết chính xác câu trả lời để yên tâm ạ. Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2018 khi làm nhân viên hành chính cho công ty lâm nghiệp. Do quãng đường từ nhà đến công ty hơn

Trả lời bởi:
BHXH Hà Giang
Ngày trả lời:
02/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.

Theo Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản - Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"....2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con...."

Quy định này được hiểu là để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì lao động nữ phải đóng đủ 6 tháng BHXH ( có thể không liên tục) trở lên. Nhưng 6 tháng này phải nằm trong phạm vi 12 tháng trước khi sinh con. Nếu lao động nữ đóng BHXH đủ 6 tháng nhưng nằm ngoài phạm vi 12 tháng trước khi sinh con hoặc trong phạm vi 12 tháng này nhưng không đủ 6 tháng (trừ trường hợp tại khoản 3 Điều 31) thì cũng không đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trường của bạn nghỉ từ tháng 05/2019 đến tháng 10/2019 (dự sinh 4/10/2019) tức là bạn nghỉ trước sinh 6 tháng.

Do vậy trước đó bạn phải đóng đủ 6 tháng (có nghĩa là thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 bạn phải tham gia BHXH) thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.