Thứ năm, ngày 09/03/2017

"COVID-19 và thế giới việc làm: Tác động và giải pháp"

Theo đánh giá sơ bộ, ảnh hưởng của COVID-19 đến tình hình lao động trên toàn cầu cho thấy tác động của dịch bệnh sẽ còn tiếp tục mở rộng, khiến hàng triệu người lao động sẽ phải rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và ...

Album ảnh hoạt động

  • Lượt truy cập: 47743
  • Tháng này: 5525
  • Hôm nay: 136
  • Đang trực tuyến: 13